TERMA DAN SYARAT

 1. Gelak Molek adalah sebuah kempen on-air yang dianjurkan sepenuhnya oleh stesen radio Molek FM (Kool FM Radio Sdn Bhd) (872481-D), bermula dari 9 Januari 2022.
 2. Peraduan Gelak Molek ini terbuka kepada warganegara Malaysia, lelaki atau perempuan, berumur 18 tahun ke atas.
 3. Dengan menyertai Peraduan Gelak Molek, semua peserta terikat dengan Terma Dan Syarat ini dan juga Peraturan-Peraturan Am Peraduan Molek FM serta bersetuju untuk mempertahankan, menanggung rugi dan meletakkan Penganjur selamat daripada dan terhadap sebarang saman, tuntutan, kerugian, kerosakan dan perbelanjaan, termasuk fi guaman yang munasabah yang mungkin timbul daripada atau dalam hubungan dengan Peraduan.

MEKANISME

 1. Jadi pemanggil kelima terpantas setelah isyarat mendail keudara di talian 03-7710 5656.
 2. Peserta perlu meneka dengan betul dalam masa 10 saat untuk peluang memenangi wang tunai bernilai RM100 atau jumlah  terkumpul.  

LAIN-LAIN

 1. Segala keputusan Molek FM berkaitan dengan peraduan Gelak Molek ini adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan atau diulangbicara oleh mana-mana pihak.
 2. Molek FM mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk menentukan dan meminda mana-mana kandungan terma dan syarat Gelak Molek pada bila-bila masa tanpa sebarang notis.
 3. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindahmilik. 

TALIAN TERCICIR DAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI

Peraduan melalui panggilan telefon:

 1. Tiada liabiliti ditanggung oleh pihak Molek FM untuk komunikasi telefon yang tidak baik, salah arah / salah menelefon atau kesukaran teknikal yang dialami oleh pemanggil semasa panggilan masuk untuk peraduan.

Jika semasa dalam Peraduan: 

 1. Talian telefon terputus atau terganggu; atau
 2. Terdapat pertikaian yang timbul daripada penggunaan talian-talian telefon di dalam Peraduan (termasuk di dalam situasi di mana telefon berbilang talian adalah digunakan); atau
 3. Penyampai tidak mendengar apa-apa maklum balas yang jelas daripada pemanggil.

Pihak Molek FM berhak mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan kelayakan pemanggil atau pemanggil-pemanggil yang berkaitan atas apa-apa sebab, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa pemberian hadiah kepada pemanggil atau pemanggil-pemanggil tersebut, dan boleh memberikan hadiah kepada orang lain mengikut budi bicara mutlaknya.

KETIDAKLAYAKAN

 1. Mereka adalah merupakan pekerja-pekerja atau ahli-ahli keluarga terdekat kepada pekerja-pekerja Molek FM; Media Prima Audio; Media Prima Berhad; sesuatu penaja/agensi pengiklanan atau agensi yang berkaitan dengan peraduan yang berkaitan.
 2. Mereka telah memenangi sesuatu hadiah/hadiah-hadiah daripada Molek FM atau syarikat bernaung di bawah Media Prima Audio; atau syarikat bernaung di bawah Media Prima Berhad dalam sesuatu tempoh. * Kemenangan akan diambil berdasarkan peraduan yang lebih awal diumumkan kemenangan.
 3. Mereka telah menggunakan atau cuba untuk menggunakan lebih daripada satu nama/identiti yang bukan milik mereka bagi tujuan melayakkan diri untuk memenangi hadiah daripada Molek FM.
 4. Pembatalan penyertaan akan dilakukan secara automatik jika melanggar terma dan syarat kami tanpa sebarang pemberitahuan.

PROSES PENYEDIAAN HADIAH

 1. Proses penyediaan hadiah bagi mana-mana peraduan di Molek FM akan mengambil masa sekurang-kurangnya 90 hari bekerja dan jika pemenang tidak menerima hadiah dalam 90 hari waktu bekerja, sila hubungi kami.