• Program bermula 12 Jun sehingga 14 Julai 2022
  • Kos program ditanggung oleh Kerajaan Negeri sebanyak 50%
  • Bayaran yuran digunakan untuk perbelanjaan mengurus dan bayaran tenaga pengajar
Poster Acara