Pertandingan Membaca Buku Terbanyak Peringkat Parlimen Tumpat merupakan program yang telah dirancang oleh Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Tumpat Dan Perpustakaan Desa dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Tumpat. Ia bertujuan untuk membina tabiat membaca yang berkekalan di kalangan murid-murid dan masyarakat agar mereka dapat menjana idea kreatif dan inovatif. Bahan-bahan bacaan tidak terhad kepada bahan yang berorientasikan peperiksaan sahaja tetapi ia merangkumi pelbagai genre, dan bahasa di samping memperkenalkan kewujudan Perpustakaan di dalam Parlimen Tumpat.

Objektif
i. Membudayakan sikap suka membaca di kalangan masyarakat untuk semua bidang, bahan berkualiti dan bukan sahaja pembacaan yang berorientasikan peperiksaan untuk pelajar.
ii. Dapat memupuk persaingan dalam konteks membaca bagi mencapai kecemerlangan.
iii. Memberi galakan agar meminjam buku di perpustakaan.
iv. Meningkatkan kemahiran peserta untuk merekod dan mengulas buku yang dibaca.

Syarat Pertandingan
i. Terbuka kepada warga Tumpat sahaja.
ii. Peserta akan memilih dan meminjam buku dari Perpustakaan Cawangan, Perpustakaan Desa, perpustakaan sekolah dan dari sumber lain untuk dibaca.
iii. Tarikh akhir menghantar buku rekod bacaan adalah pada 31 Mei 2022.
iv. Peserta harus mempunyai rekod yang kemas dan lengkap berkenaan dengan buku-buku yang telah dibaca.
v. Pihak sekolah yang menyertai diminta menghantar buku rekod bacaan pertandingan membaca murid ke Pejabat Pendidikan Daerah Tumpat.
vi. Buku rekod perlu dihantar dan disahkan oleh petugas perpustakaan dalam Daerah Tumpat yang telah ditetapkan sahaja.
vii. Pihak sekolah perlulah mengecop nama sekolah masing-masing di belakang buku rekod bacaan.
viii. Saringan akhir akan dibuat kepada peserta yang layak mengikut kriteria yang telah ditetapkan.
ix. Pemilihan Pemenang oleh Hakim Pertandingan adalah muktamad.

Kategori Pertandingan
1. Sekolah Rendah Tahap 1 ( Tahun 1 – 3)
2. Sekolah Rendah Tahap 2 ( Tahun 4 – 6)
3. Sekolah Menengah Rendah ( Tingkatan 1 – 3)
4. Sekolah Menengah Atas ( Tingkatan 4 – 5) Dewasa ( Tingkatan 6 & Ahli Berdaftar Perpustakaan Dalam daerah Tumpat)
6. Penyertaan Terbanyak Kategori Sekolah Menengah & Rendah

Rekod Bacaan Pertandingan boleh didapati di:
1. Perpustakaan Cawangan Tumpat 0179200607 – Suhada
2. Perpustakaan Desa Kampung Ketil 0189008081 – Normala
3. Perpustakaan Desa Kampung Bunohan 01140178067 – Nur Azuanny
4. Perpustakaan Desa Kampung Telaga Bata 0177390133 – Siti Harnani

Poster Acara