SYARAT AM KEMASUKAN :

Warganegara Malaysia.
Berumur 17 hingga 35 tahun.
Lulus dalam sesi temuduga yang dijalankan (bagi kursus bertanda #)
Tidak buta atau buta warna atau pekak (tanpa alat bantuan) atau bisu atau cacat fizikal/anggota yang boleh menyukarkan kerja-kerja amali dan sesi pembelajaran.

BAGI KURSUS BERIKUT ;

A01 – SIJIL TEKNOLOGI PENYELENGGARAAN MEKANIKAL (27 BULAN)
A10 – SIJIL TEKNOLOGI PEMASANGAN PAIP MINYAK DAN GAS (21 BULAN)
C02 – SIJIL TEKNOLOGI BINAAN (REKABENTUK PRODUK KAYU) (27 BULAN)
C04 – SIJIL TEKNOLOGI BINAAN (PAIP DOMESTIK) (27 BULAN)
C06 – SIJIL TEKNOLOGI BINAAN (SIVIL DAN STRUKTUR) (27 BULAN)
F01 – SIJIL TEKNOLOGI KOMPUTER (SISTEM) (21 BULAN)
SFPP03 – SIJIL TEKNOLOGI PEMBUATAN PEMESINAN (27 BULAN)
SMPU03 – SIJIL TEKNOLOGI PENYEJUKBEKUAN DAN PENYAMANAN UDARA (27 BULAN)

SYARAT KHAS KURSUS ADALAH :

Memenuhi Syarat Am Kemasukan (Sila rujuk syarat am di atas)
Memiliki SPM dengan gred minima ; Bahasa Melayu (G/9G), Sejarah (G/9G) dan TIDAK mempunyai SALAH SATU atau LEBIH jenis kurang upaya seperti : Pelbagai/Penglihatan/Pertuturan/Fizikal/Pembelajaran/Mental/Pendengaran.

UNTUK PERTANYAAN DAN MAKLUMAT LANJUT, HUBUNGI :

BAHAGIAN PENGURUSAN PELAJAR DAN LATIHAN (BPPL)
INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN KUALA TERENGGANU

https://wa.link/fgfuf1 (PUAN BAIZURA AINI)

https://wa.link/yv4ob0 (EN ISHAK)

Poster Acara