Step 1

Kejar Geng Molek untuk dapatkan sticker Molek FM.

Step 2

Tampal sticker Molek FM di cermin hadapan atau belakang kenderaan anda.

Step 3

Pastikan anda adalah pemilik kenderaan sebenar.

Step 4

Telefon 03 7710 5656 apabila nombor plat kenderaan anda diumumkan untuk menang wang tunai.

TERMA DAN SYARAT

 1. JEJAK STICKER MOLEK adalah sebuah kempen yang dianjurkan sepenuhnya oleh Molek FM, bermula 15 Januari- 16 Mac 2023.
 2. JEJAK STICKER MOLEK ini terbuka kepada warganegara Malaysia, lelaki dan perempuan, berumur 18 tahun ke atas dan pendengar yang mempunyai kenderaan untuk menampal sticker tersebut di cermin kenderaan masing-masing. 

MEKANISME ON-AIR

 1. Jadi pemanggil terpantas di 03-77105656 selepas 15 minit, tiga huruf dan dua digit nombor pertama plat kenderaan anda diumumkan oleh penyampai Molek FM. 
 2. Sticker hanya akan diedarkan oleh Geng Molek sahaja. 
 3. Jika pemilik kenderaan yang sudah memiliki sticker, pemilik kenderaan harus berjumpa dengan Geng Molek untuk pengesahan baru. 
 4. Pemenang dengan pemilik kenderaan yang tepat akan memenangi wang tunai sebanyak RM150 atau jumlah terkumpul. 
 5. Jika pemilik kenderaan tersebut gagal menjadi pemanggil terpantas dalam masa 15 minit, wang tunai akan dibawa ke segmen seterusnya dan No Plat lain akan diumumkan. 

LAIN-LAIN

 1. Segala keputusan pihak Molek FM berkaitan dengan ‘Jejak Sticker Molek’ adalah muktamad dan tidak boleh dipertikaikan atau diulang bicara oleh mana-mana pihak.
 2. Dengan menyertai ‘Jejak Sticker Molek’, anda tertakluk kepada Terma dan Syarat Am peraduan Molek FM  dan Akta Perlindungan Data Peribadi (PDPA).

https://www.molekfm.audio/terma-dan-syarat-peraduan/

 1. Molek FM mempunyai hak tunggal dan mutlak untuk menentukan dan meminda mana-mana kandungan terma dan syarat ‘Jejak Sticker Molek’ pada bila-bila masa tanpa sebarang notis. 
 2. Pemenang yang No Platnya terpilih, perlu menunjukkan apa-apa dokumen seperti geran kereta, cover note insurans dan lain-lain bagi tujuan pengesahan. Pemenang yang gagal membuktikan dokumen-dokumen tersebut dianggap bukan pemenang sebenar dan tidak boleh memenangi wang tunai tersebut.
 3. Hadiah-hadiah tidak boleh dipindah milik. 
 4. Pemenang juga boleh dikehendaki oleh Molek FM untuk mengambil bahagian di dalam sesi foto, video dan hendaklah mengiktiraf bahawa Molek FM mempunyai hak untuk mengguna pakai gambar-gambar publisiti, video-video dalam apa jua medium dan dalam apa jua cara yang Molek FM fikirkan perlu dan sesuai, melainkan seseorang pemenang itu pada masa penyertaan peraduan meminta Molek FM untuk tidak mendedahkan identitinya. Sekiranya peserta meminta supaya Molek FM tidak mendedahkan identitinya, Molek FM mempunyai budi bicara mutlak sama ada untuk menerima atau tidak.
 5. Molek FM berhak untuk menerbitkan, menyiarkan atau lainnya mendedahkan nama seseorang pemenang atau nama seseorang pesaing, perwatakan, perilaku, kenyataan atau apa-apa rakaman suara yang terbabit dalam pengiklanan atau aktiviti-aktiviti promosi yang melibatkan peraduan yang dimenangi, atau peraduan-peraduan Molek FM secara amnya. Molek FM berhak untuk mempromosikan atau mengiklankan seseorang pemenang dalam sesuatu peraduan. Semua pemenang adalah dengan ini bersetuju bahawa penggunaan nama mereka untuk tujuan pengiklanan, perniagaan atau promosi oleh Molek FM tanpa sebarang pampasan tambahan.
 6. Dengan menyertai ‘Jejak Sticker Molek’, anda bersetuju untuk berkongsi maklumat tiga huruf dan dua digit nombor terakhir plat kenderaan anda. Sekiranya pemanggil ingin berkongsi maklumat No Plat kenderaan, ianya adalah atas kerelaan pemanggil sendiri.

TALIAN TERCICIR DAN TIDAK DAPAT DIHUBUNGI

Peraduan melalui panggilan telefon:

 1. Tiada liabiliti ditanggung oleh pihak Molek FM untuk komunikasi telefon yang tidak baik, salah arah / salah menelefon atau kesukaran teknikal yang dialami oleh pemanggil semasa panggilan masuk untuk peraduan.

Jika semasa dalam peraduan: 

 1. Talian telefon terputus atau terganggu; atau
 2. Terdapat pertikaian yang timbul daripada penggunaan talian-talian telefon di dalam peraduan (termasuk di dalam situasi di mana telefon berbilang talian adalah digunakan); atau
 3. Penyampai tidak mendengar apa-apa maklum balas yang jelas daripada pemanggil.

Pihak Molek FM berhak mengikut budi bicara mutlaknya membatalkan kelayakan pemanggil atau pemanggil-pemanggil yang berkaitan atas apa-apa sebab, dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa pemberian hadiah kepada pemanggil atau pemanggil-pemanggil tersebut, dan boleh memberikan hadiah kepada orang lain mengikut budi bicara mutlaknya.

KETIDAKLAYAKAN

 1. Mereka adalah merupakan pekerja-pekerja atau ahli-ahli keluarga terdekat kepada pekerja-pekerja Media Prima Audio; Media Prima Berhad; sesuatu penaja/agensi pengiklanan atau agensi yang berkaitan dengan peraduan yang berkaitan.
 2. Mereka telah memenangi sesuatu hadiah/hadiah-hadiah daripada Molek FM atau syarikat bernaung di bawah Media Prima Audio; atau syarikat bernaung di bawah Media Prima Berhad dalam sesuatu tempoh. *Kemenangan akan diambil berdasarkan peraduan yang lebih awal diumumkan kemenangan.
 3. Mereka telah menggunakan atau cuba untuk menggunakan lebih daripada satu nama/identiti yang bukan milik mereka bagi tujuan melayakkan diri untuk memenangi hadiah daripada Molek FM.
 4. Pembatalan penyertaan akan dilakukan secara automatik jika melanggar terma dan syarat kami tanpa sebarang pemberitahuan.

PROSES PENYEDIAAN HADIAH

 1. Proses penyediaan hadiah bagi mana-mana peraduan di Molek FM akan mengambil masa sekurang-kurangnya 90 hari bekerja dan jika pemenang tidak menerima hadiah dalam 90 hari waktu bekerja, sila hubungi kami.