Magnet kejayaan dan magnifikasi Islam, segalanya bermula di sini dalam Fitrah Zone